ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

วางแผนให้คำปรึกษาการสร้างแบรนด์

พัฒนาสูตรตามความต้องการของลูกค้า

ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และการผลิต

ออกแบบบรรจุภัณฑ์โลโก้แบรนด์

กระบวนการผลิต

ตรวจสอบคุณภาพ

ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

ปรึกษาให้คำแนะนำด้านการทำการตลาด

รูปแบบอาหารเสริม

Licap

ซอฟเจล

แคปซูล

ตอกเม็ด

ผงชงดื่ม

ผงละลายใต้ลิ้น